Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Archiwum 2020 / 2021

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły
     i środowiska;
  •  Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
  • Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Założenia na rok szkolny 2020/2021

  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania wśród uczniów.


Lp.

Zadania

Termin

1.

Wybory SU

28. IX. 20 r.

2.

Dzień Chłopca

30. IX. 20 r.

3.

Dzień Nauczyciela

X. 2020 r.

4.

Historia szkoły

X. 2020 r.

5.

Pasowanie klas 1

X. 2020 r.

6.

Święto Niepodległości

11. XI. 20 r.

7.

Dzień Pluszowego Misia

XI. 2020 r.

8.

Akcje charytatywne

cały rok

9.

Andrzejki

XI. 2020 r.

10.

Mikołajki

06. XII. 20 r.

11.

I Ty możesz zostać św. Mikołajem

XII. 2020 r.

12.

Boże Narodzenie

XII. 2020 r.

13.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

I. 2021 r.

14.

Wielkie odliczanie do ferii

I. 2021 r.

15.

Walentynki

II. 2021 r.

16.

Dzień Kobiet

III. 2021 r.

17.

Pierwszy Dzień Wiosny

III. 2021 r.

18.

Dzień Dziecka

VI. 2021 r.

19.

Podsumowanie pracy SU

VI. 2021 r.

20.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

VI. 2021 r.

 

Artykuły