Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

LOGORYTMIKA

Ruch, słowo, muzyka - LOGORYTMIKA to innowacja pedagogiczna wprowadzona na zajęciach logopedycznych w roku szkolnym 2019/2020. Logorytmika oparta jest na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała. Dzięki połączeniu rytmiki i terapii logopedycznej logorytmika wykorzystuje możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchoworuchową i ruchową dziecka. Podczas zajęć uczniowie klas pierwszych świetnie się bawią stymulując rozwój mowy w atrakcyjny sposób.

Artykuły