Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Twoje dane - Twoja sprawa

Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rozporządzenie o ochronie danych kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program realizowany jest od roku 2009 pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Program „Twoje dane – twoja sprawa…” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Artykuły

Twoje dane - Twoja sprawa - zajęcia

2019-03-11

Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.

Takie hasło przyświecało w trakcie realizacji zajęć z uczniami. Prawie 90% społeczności naszej szkoły miało okazję poznać, bądź zgłębić temat. 

 

Czytaj więcej o: Twoje dane - Twoja sprawa - zajęcia

Galeria