Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Jutro zaczyna się dziś ...

Gmina Miejska Kamienna Góra rozpoczyna realizację projektu w ramach Konkursu nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10: Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pod nazwą

 „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”

Projekt będzie trwał od września 2017 roku do czerwca 2019 roku w dwóch szkołach w Kamiennej Górze.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 26 września roku i trwa do 6 października 2017 roku, przebiegać będzie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego dla uczniów i nauczycieli tej szkoły oraz na terenie Zespołu Szkół dla uczniów i nauczycieli tej szkoły.

Działania projektowe obejmują:

1.     Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego i dla uczniów Zespołu Szkół ;

2.     Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli obu szkół;

3.     Wyposażenie szkół w sprzęt TIK (komputery przenośne dla nauczycieli, komputery przenośne dla uczniów, tablice interaktywne, projektory).

 

Koordynator projektu
Dorota Jahołkowska

Autor: Admin DJ