Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Wolontariat

Działania wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

Wolontariat - (łac. Volontarius) to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Cele działań:

  1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.
  2. Rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
  3. Działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego.
  4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy.
  5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
  6. Promocja idei wolontariatu w szkole wśród uczniów i nauczycieli.

Dlaczego warto być wolontariuszem? Powodów jest wiele, oto kilka z nich:

- okazja do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości,

- odkrywanie sensu pomocy innym,

- rozwijanie posiadanych umiejętności,

- odkrywanie nowych talentów,

- nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,

- uzyskanie poczucia satysfakcji,

- jest to wartościowa forma spędzania czasu wolnego.

Jak działa wolontariat w naszej szkole:

- organizujemy zbiórki w ramach akcji „Szlachetna Paczka”,

- kwestujemy w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- zbieramy zakrętki, by finansowo wesprzeć chorego na mukowiscydozę Dawida Birosia,

- starsi uczniowie dbają o bezpieczeństwo na korytarzach podczas „Bezpiecznej przerwy”

- pracujemy na rzecz innych uczniów w Samorządzie Uczniowskim,

- pomagamy w organizacji imprez szkolnych,

- współpracujemy z innymi placówkami edukacyjnymi,

- uczestniczymy w akcji „Złoty Grosik” organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

- w szkole działają szkolne koła PCK oraz TPD

- zbieramy i przekazujemy artykułu papiernicze i chemiczne dla wychowanków Domu Dziecka w Kaczorowie

- i wiele innych.

 Wszystkie działania odbywają się pod okiem wychowawców, opiekunów i koordynatorów akcji. 

Autor: Katarzyna Sawicka