Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Dyrekcja

mgr Katarzyna Bielewicz-Czyczkan
dyrektor szkoły
     
mgr Jolanta Tułaczyk   mgr Dorota Jahołkowska
wicedyrektor   wicedyrektor