Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

DOKUMENTY SZKOLNE

Dokumenty szkolne obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

 

STATUT SZKOŁY - stan prawny na 1 września 2020 r.


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA:

ANEKS - punktowy system oceniania z zachowania

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA:

język polski

języki obce

historia

przyroda 4

biologia

geografia

chemia

fizyka

matematyka

wiedza o społeczeństwie

edukacja dla bezpieczeństwa

religia 

w - f

muzyka

plastyka

technika 

informatyka  

edukacja wczesnoszkolna

 

PROGRAM: WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY:

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2020 / 2021

 WYCIECZKI:

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

STYPENDIUM:

REGULAMIN I WNIOSEK 2019/2020 - zostanie zamieszczony w okresie kwalifikacji do stypendium

Komisja stypendialna działająca w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Kamiennej Górze, w tym roku szkolnym nie przyznała stypendiów naukowych. Decyzja ta podyktowana była nauką zdalną i brakiem możliwości dokładnej weryfikacji samodzielnej pracy uczniów. Z uwagi na zamknięte szkoły nie było także możliwości wykazania się w konkursach, pracach społecznych czy grupach wolontaryjnych.

Artykuły