Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Rada Rodziców

 Rada Rodziców 2021/2022

Przewodnicząca -         Małgorzata Żółtowska-Dzierzbińska

Z-ca przewodniczącej -   Marlena Wąsiołek

Skarbnik -                       Anna Stech

Członkowie:                     Jacek Wiśniewski

                    Justyna Wojtkiewicz

                               

 Przypominamy, iż dokonywanie wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolną sprawą każdego rodzica. Dla jednych z Państwa jest to niewielka kwota, dla innych jest kolejnym kłopotliwym wydatkiem. Rozumiemy to i tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę.

Wpłaty można dokonywać:

  • w sekretariacie szkoły,
  • u wychowawcy klasy,
  • na konto

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

Nr konta: 32 8395 0001 0000 1124 4059 0007

Składka na rok szkolny 2021/2022 wynosi od rodziny: 30 zł plus Uśmiech

Regulamin Rady Rodziców