Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Rada Rodziców

 Rada Rodziców

Przewodnicząca -              Małgorzata Żółtowska-Dzierzbińska

Z-ca przewodniczącejNatalia Jaworska

Skarbnik -                      Aneta Smyda

Członkowie:                    Anna Chomiuk

                               Aurelia Sajdak

                               Justyna Wojtkiewicz

 Przypominamy, iż dokonywanie wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolną sprawą każdego rodzica. Dla jednych z Państwa jest to niewielka kwota, dla innych jest kolejnym kłopotliwym wydatkiem. Rozumiemy to i tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę.

Wpłaty można dokonywać:

  • w sekretariacie szkoły,
  • u wychowawcy klasy,
  • na konto

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze

Nr konta: 32 8395 0001 0000 1124 4059 0007

Składka na rok szkolny 2021/2022 wynosi od rodziny: 30 zł plus Uśmiech