Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Finał projektu

Zakończyliśmy realizację projektu „Trzeba chcieć, by bezpieczna była Sieć...”. Zorganizowana 17 listopada konferencja podsumowała kilkumiesięczną pracę szkół objętych działaniami. 

W trakcie trwania projektu dzieci i rodzice uczestniczyli w cyklu zajęć dotyczących szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu. Uczniowie brali udział w konkursach, przeprowadzali sondy uliczne. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele: władz miasta, szkół partnerskich, instytucji współpracujących ze szkołą, rodziców i mediów. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokonkursową wystawę fotografii z wakacji.