Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Otrzymaliśmy grant z Fundacji DZIECI NICZYJE

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Kamiennej Górze od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym GRANICA w Lubawce.

Kolejnym efektem tych działań jest uzyskanie grantu z Fundacji Dzieci Niczyje na realizację nowego projektu Trzeba chcieć, by bezpieczna była Sieć. Głównym celem projektu jest zapobieganie cyberprzemocy i innym zagrożeniom wynikającym z nieodpowiedniego korzystania z komputera i Internetu. Wszystkie działania realizowane będą na terenie jedynki, która zaprosi do współpracy 5 szkół z powiatu kamiennogórskiego.

Realizacja zawartych w projekcie działań umożliwi wyposażenie zarówno uczniów, jak i ich rodziców w odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w niezwykle szybko rozwijającym się cyfrowym świecie – wskazując im jednocześnie sposoby postępowania w sytuacjach, gdy dotknie ich cyberprzemocPierwszym działaniem będzie ankieta przeprowadzona wśród uczniów i rodziców, diagnozująca sposób użytkowania Sieci oraz zjawisko cyberprzemocy. Przez klika miesięcy prowadzone będą konkursy dla uczniów, warsztaty dla rodziców, lekcje wychowawcze z wykorzystaniem uczniowskich prezentacji multimedialnych Cyberprzemoc bez śladu?  (przeprowadzą uczniowie SP1). Przeprowadzony zostanie sondaż uliczny (z udziałem TV kablowej) Internet - szansa, czy zagrożenie?. Na lekcjach informatyki uczniowie roześlą nagrodzone w konkursie limeryki do wszystkich swoich znajomych z portalu Nasza Klasa. Podsumowanie działań nastąpi na konferencji z udziałem władz miasta i powiatu, mediów i przedstawicieli wszystkich szkół uczestniczących w projekcie.

To tylko ogólny szkic całego projektu. O realizacji wszystkich zaplanowanych działań będziemy informować w mediach lokalnych i na stronach internetowych.

Specjalna Strefa Ekonomiczna i Rada Rodziców szkoły zasilą projekt dodatkowymi funduszami – za co dziękujemy!!!

        

Katarzyna Ułanek