Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Działalność Samorządu Uczniowskiego w I semestrze 2010/2011

W I semestrze przeprowadziliśmy następujące działania:

30.IX.2010 – Przygotowaliśmy Dzień Chłopca w szkole. Złożyliśmy życzenia chłopcom panom z naszej szkoły

8.X.2010 – Wybraliśmy przewodniczącego szkoły.

13.X.2010 – Dzień Edukacji Narodowej. Złożyliśmy życzenia wszystkim pracownikom szkoły

X 2010 – Wzięliśmy udział w szkoleniu dotyczącym pracy i działalności Samorządu Uczniowskiego

1.XI.2010 – Dzień Wszystkich Świętych. Przygotowaliśmy gazetkę, ustawiliśmy kwiaty i znicze przy patronie, porządkowaliśmy opuszczone groby.

26.XI.2010 – Zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową dla klas 4-6.

6.XII.2010 – Przygotowaliśmy szkolne Mikołajki i roznosiliśmy paczki uczniom naszej szkoły.

14.XII.2010 – Zorganizowaliśmy dzień bez spacerowania. Wyznaczeni członkowie SU dyżurowali podczas przerw i obserwowali zachowania uczniów

21.XII.2010 – Złożyliśmy życzenia bożonarodzeniowe nauczycielom
i pracownikom szkoły. Przygotowaliśmy również kartki świąteczne
i przekazaliśmy je pracownikom szkoły.

NASZ UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH:

X 2010 – Dołączyliśmy do uczestników akcji „Żółty Żonkil”

XI 2010 – Zbieraliśmy słodycze dla wrocławskiego hospicjum.

22.XI.3.XII.2010 – Wzięliśmy udział w akcji „Góra grosza”.

9.XII.20.XII.2010 – Sprzedawaliśmy kartki świąteczne i cegiełki. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na pomoc chorym dzieciom.