Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Realizacja zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych

 

Szkoła w pełni realizuje wszystkie zadania dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze. 
W procesie dydaktyczno – wychowawczym praca nauczycieli jest wspierana działalnością świetlicy szkolnej, biblioteki, w której mieści się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, pedagogów, logopedy oraz pielęgniarki.

Uczniowie mają do dyspozycji 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Szkoła oferuje uczniom dużą ilość zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Ponadto realizowane są zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych