Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Podziękowanie

Pedagodzy szkolni Monika Auksztulewicz i Jolanta Herliczka serdecznie dziękują uczniom klas 1a, 1b, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 5b, 5f, 5b, 6c, 6d, 6e, 6f ich rodzicom oraz pani Elżbiecie Kasprzyk za aktywne włączenie się w akcję zbiórki materiałów plastycznych i środków kosmetycznych  dla dzieci z Domu Dziecka w Kaczorowie.