Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rada Rodziców informuje

Składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
wynoszą 30 zł od rodziny

 

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

 

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego

pl. Kościelny 1

58 - 400 Kamienna Góra

 Bank Spółdzielczy o/Kamienna Góra

32 8395 0001 0000 1124 4059 0007