Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Czwartoklasiści przeszkoleni

Już po raz drugi, Pani Aldona Adamczyk i pan Paweł Michalik, ratownicy pogotowia ratunkowego szkolą i udzielają porad z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

W naszej szkole, 10 czerwca, uczniowie klas czwartych dowiedzieli się jak postępować i udzielać pomocy w sytuacji: omdlenia, zranienia, zachłyśnięcia, poparzenia. Wiedzą już, w jaki sposób wezwać pomoc. Znają numery ratunkowe i wiedzą, jak postępować w czasie rozmowy z ratownikiem. Potrafią ocenić stan poszkodowanego, sprawdzić tętno i oddech, ocenić stan przytomności. W czasie ćwiczeń z fantomem, nabyli praktyczne umiejętności masażu serca i wdechu powietrza.

Ćwiczenia są prowadzone w ramach miesiąca bezpieczeństwa. Jest to czas, w którym szkoła wyposaża uczniów w podstawowe i niezbędne wiadomości i umiejętności przed okresem wypoczynku letniego. 

Tekst i foto: Z. Lema