Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program "Trzymaj formę!"

O zdrowiu naszym i naszej rodziny w znacznej mierze decydujemy sami – zależy to od naszego stylu życia. Poprawa stylu życia będzie najskuteczniejsza poprzez osobiste zaangażowanie

i dawanie dobrego przykładu innym. W stylu życia bardzo ważne jest zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.

Podczas zajęć z koordynatorem programu Moniką Auksztulewicz uczniowie zapoznali się:

  • z zasadami zdrowego żywienia,
  • potrafią samodzielnie wykonać PIRAMIDĘ ZDROWIA
  • potrafią czytać etykiety na produktach żywieniowych,
  • wiedzą jaka aktywność fizyczna jest korzystna dla zdrowia.

 

Sprawozdanie z realizacji programu wraz ze zdjęciami prac plastycznych zostały przekazane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Kamiennej Górze.

 

Wszystkim uczniom gratuluję i dziękuję za współpracę.

Koordynator programu

pedagog szkolny

mgr Monika Auksztulewicz


Galeria