Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program profilatyczny

W naszej szkole 21 maja 2014r. zakończyły się dwa  ogólnopolskie programy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób odtytoniowych „Nie pal przy mnie, proszę...” dla uczniów klas 1-3 i „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas 4-5. Programy zostały zrealizowane w wybranych klasach 1-5.

Głównym celem było zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Podobnie, jak w ubiegłym roku koordynator programu pedagog szkolny Monika Auksztulewicz przeprowadziła działania edukacyjne metodą warsztatową. W działaniach edukacyjnych zostały wykorzystane materiały edukacyjne, plakaty, ulotki.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Byli aktywni, otwarci, zagadnienie nikotynizmu nie było im obce. Posiadają dużą wiedzę dotyczącą negatywnego wpływu palenia nikotyny na zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawozdania i zdjęcia prac plastycznych z realizowanych programów zostały przekazane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Kamiennej Górze.

 

Wszystkim uczniom gratuluję i dziękuję za współpracę.

 Koordynator programu

pedagog szkolny

mgr Monika Auksztulewicz


Galeria