Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

W Leśnym Banku Genów w Kostrzycy.

 W środę, 30 października 2013 r. uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze pojechali na wycieczkę edukacyjno-przyrodniczą do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych utworzonej w 1996 r. Wycieczka ta została zgłoszona do cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych gdyż większość z nich to członkowie PTSM wytrwale zdobywający Odznakę Turysta Przyrodnik.

 Po przyjeździe do Kostrzycy spotkali się z Bogumiłę Habowską-Dąbek – pracownicą Lasów Państwowych z Nadleśnictwa „Śnieżka”, która zaprosiła ich na wycieczkę po Arboretum. Rośnie w nim ponad 3300 drzew i krzewów leśnych reprezentujących ponad 400 gatunków roślin, w tym bardzo wiele objętych ochroną. Młodzi kamiennogórzanie dowiedzieli się o roli Lasów Państwowych, w tym Nadleśnictwa „Śnieżka” w ochronie bioróżnorodności gatunkowej roślin, o której opowiadała im prowadząca zajęcia. Uczniowie mieli możliwość przejścia się po „Ścieżce Zmysłów” – bosymi nogami oraz z zamkniętymi oczyma po fragmentach różnych podłoży występujących w lesie. Przy „Dendrofonie” poznawali dźwięki wydobywające z drzew miękkich i twardych oraz dowiedzieli się, że z buka zwyczajnego produkowany jest fagot – jeden z instrumentów muzycznych. Ponadto zobaczyli różnorodne budki lęgowe budowane dla skrzydlatych mieszkańców lasów. Terenową część zajęć edukacyjno-przyrodniczych zakończyli zwiedzeniem Szkółki Leśnej, gdzie poznali proces kontenerowej hodowli sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz określali ich wiek i nazwy poprzez rozpoznawanie liści młodych sadzonek.

 Podczas zajęć stacjonarnych poprowadzonych przez Joannę Borowy – pracownicę Leśnego Banku Genów oglądnęli multimedialną prezentację obrazującą działania LBG, których celem jest gromadzenie oraz długotrwałe przechowywanie zasobów genowych drzew i krzewów leśnych oraz monitoring jakości materiału rozmnożeniowego w postaci nasion z najcenniejszych obiektów nasiennych Lasów Państwowych oraz ważnych dla ochrony przyrody, a pochodzących z parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody. Uczestnicy przyrodniczej wyprali wzięli także udział w zajęciach plastycznych wykonując Leśną kompozycję z użyciem nasion buka zwyczajnego,  jodły pospolitej, modrzewia europejskiego, olszy czarnej, sosny zwyczajnej i świerka pospolitego. Na zakończenie ciekawych zajęć przyrodniczych zobaczyli laboratoryjne próby kiełkowania, przebieg procesu wyłuszczania nasion z owoców leśnych oraz pomieszczenie, gdzie nasiona są przechowywane m. in. w temperaturze -10ºC nawet przez 30 lat. Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia oraz pożegnaniu się z prowadzącą zajęcia, mikrobusem powrócili do Kamiennej Góry. 

 W trakcie wycieczki jej uczestnicy zdobyli po 17 pkt. do Odznaki Turysta Przyrodnik. Większość z nich wypełniła normę na tę odznakę w stopniu brązowym, jedna w stopniu popularnym, a wychowawczyni klasy w stopniu małym srebrnym.

 Opiekunami młodzieży byli: Emilia Nieczyperowicz - wychowawca klasy VIa oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Tekst i foto: J. Rubach


Galeria