Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zielnik laboranta

W poniedziałek, 28 października w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze rozdane zostały nagrody za Przyrodniczy Konkurs Ekologiczny „Zielnik laboranta” organizowany przez Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Celem konkursu było przede wszystkim wykształcenie umiejętności naukowego sposobu gromadzenia informacji o roślinach, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej i wrażliwości na piękno przyrody oraz pogłębienie świadomości uczniów na temat wskaźnikowej roli roślin Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego. Zielniki zgłaszane były w dwóch kategoriach: dla uczniów klas I-III I i IV-VI.  

Wśród 86 uczestników konkursu znaleźli się także uczniowie naszej szkoły:

W kategorii klas I – III:

II miejsce zajęła Marianna Czyż z klasy II A.

Natomiast w kategorii klas IV – VI:

I miejsce zajęła Natalia Kubusiewicz z klasy VI D

Wyróżnienie otrzymała – Martyna Nieczyperowicz z klasy VI F

Tekst i foto: E. Nieczyperowicz