Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

„Orłowiczem” przez Rudawy Janowickie.

     19 października 2013 r., wykorzystując piękną, słoneczną pogodę członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego „Kompasik” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

     Cała trasa sobotniej wycieczki przez Rudawy Janowickie przebiegała czerwonym szlakiem. Jest to Główny Szlak Sudecki im. dr Mieczysława Orłowicza. Po przyjeździe do Bukowca – młodzi miłośnicy aktywnego wypoczynku na szlakach turystycznych podeszli do klasycystycznego pałacu przebudowanego w tym stylu przez hrabiego Fryderyka Wilhelma von Reden, który wraz z żoną Karoliną Emilią umiejętnie dostosował rozległy park do wymogów romantyzmu. Podczas zwiedzania zespołu pałacowo-parkowego kamiennogórzanie zobaczyli oprócz pałacu Świątynię Ateny (herbaciarnię), dawną karczmę sądową, dwa kościoły – św. Marcina z XIV w. oraz św. Jana Chrzciciela z połowy XVIII w., a także zabytek średniowiecznego prawa karnego – kamienny krzyż pokutny z wyrytym oszczepem, jako narzędziem zbrodni. W 26 ha parku rośnie wiele pomnikowych okazów drzew, w tym dęby szypułkowe, buki i jesiony wyniosłe.

     Wędrując na Skalnik (945 m.n.p.m) – najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, cały czas wycieczkę prowadzili młodzi adepci turystyki górskiej. Posługując się mapą turystyczną oraz przewodnikiem o Rudawach Janowickich w praktyczny sposób poznawali zasady znakowania szlaków górskich oraz określania aktualnego przebiegu trasy na mapie przy pomocy różnych obiektów widzianym podczas jesiennego spaceru, a z przewodnika mogli poznać najważniejsze wiadomości o mijanych obiektach kierując się zasadą „Przeczytaj o tym co zwiedziłeś, zwiedź to o czym czytałeś”. Samodzielnie prowadząc poszczególne odcinki szlaku turystycznego uczyli się interpretować ich znaczenie dla górskiego turysty oraz zachowania się w momentach zbłądzenia w wyniku niezauważenia znaku lub niewłaściwego oznakowania przebiegu szlaku turystycznego. Wszyscy prowadzący wykazali się dużym zaangażowaniem w zdobywaniu niezbędnej wiedzy, która jest podstawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników danej wycieczki.

     Po dojściu na Skalnik jednej z uczestniczek – MARTYNIE SZOPNIEWSKIEJ wręczono zdobyte przez nią pierwsze odznaki turystyczne: GOT popularną, Turysta Przyrodnik popularną, ROK brązową oraz Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą za udział w co najmniej sześciu wycieczkach.

W trakcie odpoczynku na Małej Ostrej zmęczeni wędrownicy posilając się własnymi kanapkami mogli poczuć się jak w górskim McDonaldzie. Następnie kontynuowali swoją wędrówkę przez grupę skalną Konie Apokalipsy, Przełęcz pod Bobrzakiem i Przełęcz pod Wilkowyją do Szarocina, gdzie zakończyli swoje 8-godzinne przejście Głównym Szlakiem Sudeckim im. dr Mieczysława Orłowicza i mikrobusem powrócili do Kamiennej Góry.

Podczas sobotniej wyprawy młodzi kamiennogórscy turyści zdobyli po 18 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej, po 21 pkt. na odznakę Turysta Przyrodnik oraz po 7 pkt. na Regionalną Odznakę Krajoznawczą. Wielu uczestników wycieczki wypełniło normy uprawniające do przyznania im w/w odznak turystyczno-krajoznawczych.

     Opiekunami młodzieży byli: Emilia Nieczyperowicz - opiekun koła oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Turystyki Pieszej oraz Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Tekst i foto: J. Rubach i E. Nieczyperowicz