Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Lekcja w KCEE

Uczniowie klasy 5f w czwartek 17 października br pod opieką pani Jolanty Tułaczyk i pana Jerzego Rubacha uczestniczyli w zajęciach przyrodniczo-turystycznych w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Zajęcia na miejscu prowadził pan Leszek Skrętkowicz.

Uczniowie zapoznali się z prezentacją Zmiany w krajobrazie Karkonoszy w okresie ostatnich 25 lat poprzez wyszukiwanie korzystnych i niekorzystnych zmian w karkonoskim drzewostanie spowodowanych bezpośrednią lub pośrednią działalnością człowieka.

Następnie po odebraniu kart pracy wszyscy wyruszyli na leśne ścieżki, na których została przeprowadzona główne część wycieczki - zajęcia terenowe. Omówiono między innymi problem dokarmiania zwierząt, które z reguły prowadzone w nieodpowiedni i nieregularny sposób przynosi zwierzętom więcej szkody niż korzyści. Wędrując po lesie uczniowie poznawali drugie życie drzew, poprzez liczne przykłady prezentowane i omawiane przez edukatora KPN. Uczniowie mieli również możliwość zaobserwowania zmian w leśnym drzewostanie, który z monokultury świerka zmienia się w różnorodny las iglasty z dużą domieszką drzew liściastych – m.in. brzozy i buka. Po zejściu z leśnego duktu zobaczyli liczne martwe drzewa oraz przy pomocy grafiki na kartach pracy oceniali okres ich rozkładu. Martwe drzewa nadal spełniają swoją bardzo ważną rolę w procesie wzbogacania populacji leśnej flory i fauny będąc siedliskiem życia dziesiątków gatunków ich przedstawicieli. Ponadto młodzi turyści w trakcie ciekawych zajęć terenowych rysowali szkice leśnej wyprawy utrwalając znajomość kierunków świata i orientowania się w terenie. Na zakończenie interesujących zajęć przyrodniczych pan Leszek Skrętkowicz dokonał podsumowania zajęć terenowych oraz ocenił pracę wszystkich grup na podstawie wypełnionych kart pracy. Ponadto, już samodzielnie, wg własnego wyboru uczniowie zapoznali się z multimedialną wystawą „Wirtualne Karkonosze”, gdzie część uczniów podczas wymyślonej przez siebie zabawy z ochotą rozpoznawała różnorodne obiekty przyrodnicze na ściennej mapie Karkonoskiego Parku Narodowego, które podświetlane były przez ich koleżanki lub kolegów.

Tekst i foto: J. Rubach

Galeria