Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Nasz samorząd

Wczoraj, 16 października 2013 r. w naszej szkole odbyły się wybory Przewodniczącego Szkoły.Kandydowało sześcioro uczniów z klas 4 i 6:

 
1. Zuzanna Kiepas kl. 4a
2. Wojciech Piekarczyk kl. 4f
3. Martyna Bracławicz kl. 6a
4. Klaudia Maciaszek kl. 6b
5. Aleksandra Ulatowska kl. 6e
6. Daria Dziakowska kl. 6f
 
         Po prezentacji kandydatów uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącą Szkoły, którą została Martyna Bracławicz z kl. 6a.

Tekst i foto: E. Wielocha