Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Apel do rodziców

Dbaj o dobry kontakt z dzieckiem

Powinieneś jak najczęściej:

 • rozmawiać, nie unikać trudnych tematów
 • zachęcać dziecko do tego, co zdrowe i twórcze
 • porozmawiać z rodzicami innych dzieci
 • być dobrym modelem i przykładem
 • okazywać dzieckuciepło i czułość
 • nauczyć się naprawdę wysłuchiwać swojego dziecka
 • nie oceniać i nie porównywać z innymi
 • nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań
 • doceniać starania i chwalić postępy
 • pomagać uwierzyć w siebie, uczyć podstawowych wartości
 • poznawać przyjaciół swojego dziecka
 • zawsze wiedzieś, gdzie jest i co robi Twoje dziecko