Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

W Rudawskim Parku Narodowym

W sobotę, 15 czerwca 2013 r. członkowie Szkolnego Koła Turystyczno -Krajoznawczego „Kompasik” uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej na trasie Leszczyniec-Czarnów-Pisarzowice- Kamienna Góra.

Podczas 15 km wędrówki młodzi turyści zobaczyli dwa kościoły: św. Bartłomieja z XVI w. przy którym rośnie pomnikowy cis oraz barokowy  kościół św. Jana Nepomucena z połowy XVIII w. Wędrując przez Leszczyniec dotarli do dobrze zachowanych ruin wapiennika z XIX w. Następnie czarnym szlakiem  powędrowali do Rudawskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1989 r. Po krótkim odpoczynku na Rozdrożu pod Bobrzakiem, czerwonym, Głównym Szlakiem Sudeckim im. dr. Mieczysława Orłowicza mijając po drodze malowniczą grupę skalną Konie Apokalipsy młodzi miłośnicy krajoznawstwa dotarli na najwyższe dwuszczytowe wzniesienie Rudaw Janowickich – Skalnik (945 m.n.p.m.). Z punktu widokowego na Małej Ostrej podziwiali  krajobraz okolicznych pasm górskich. Ze Skalnika za zielonymi znakami zeszli do letniskowej wsi Czarnów, gdzie obok dawnego schroniska PTTK „Czartak” rośnie lipa drobnolistna – pomnik przyrody. Stąd dawnym, Starym Traktem Kamiennogórskim dotarli do Pisarzowic, gdzie zobaczyli jeden z najcenniejszych zespołów pałacowo-parkowych naszego powiatu z klasycystycznym pałacem z XIX w. i zabytkowym parkiem, w którym rośnie m.in. okazały pomnik przyrody - jesion wyniosły, a następnie niebieskim szlakiem, obok zakładu przerobu dolomitów, powędrowali w kierunku Kamiennej Góry.

Tekst i foto: E. Skotarczak


Galeria