Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA-podsumowanie

W dniach 17.06. – 21.06. 2013r. odbyła się w szkole akcja pod hasłem „Tydzień bezpieczeństwa”. W tym czasie zorganizowano szereg działań i spotkań związanych z bezpieczeństwem dziecka w szkole i poza nią. Na zajęciach wychowawcy klas 1-6 omówili bezpieczne zachowania w szkole i poza nią. Uczniowie przygotowywali hasła, które zostały zaprezentowane w postaci słoneczek zawieszonych na drzwiach do klas. Pedagog szkolny M. Auksztulewicz podczas projekcji filmów dla uczniów klas 1-2 „Uważaj Niebezpieczeństwo!”, „Zaczepił mnie obcy”, „Sama w domu”, „Niebezpieczny skarb” przypomniała podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz ze zapoznała ze  sposobami radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Kolejnym działaniem był Happening pt. „Stop Przemocy!” przygotowany przez  M. Czyż i P. Pietrukiewicza wychowawców świetlicy szkolnej „Smocza Łąka”. Zaproszony został również  przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Kamiennej Górze G. Szewczyk, który udzielił cennych informacji  uczniom klas 1-3 na temat - „Bezpiecznych Wakacji”.

Podsumowując Tydzień Bezpieczeństwa pedagog szkolny przeprowadziła konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-6 na temat „Jestem bezpieczny, gdy...”.

Dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną przekazane na uroczystym apelu zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

Wszystkim uczniom, wychowawcom, nauczycielom dziękuję za zaangażowanie i pomoc.

pedagog szkolny

Monika Auksztulewicz


galeria zdjęć