Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA – to tradycyjne działania w naszej szkole. W tym roku, od 17 do 21 czerwca czekają na naszych uczniów:

  • Pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią, a także podczas zbliżających się wakacji;
  • Konkurs plastyczny pt. „Jestem bezpieczny, gdy …”
  • Spotkania z policjantem
  • Zajęcia z projekcją filmów dla uczniów klas 1 – 2 prowadzone przez pedagoga szkolnego
  • Pierwsza pomoc – zajęcia dla klas 1 – 3
  • Happening dla klas 3 – 6 – w ramach Międzynarodowego dnia przeciwdziałania agresji wobec dzieci