Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Nasi uczniowie wiedzą o szkodliwości palenia tytoniu

24 maja 2013 r. zakończyła się III edycja PROGRAMU PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: „Znajdź właściwe rozwiązanie” klasy 4 – 6 i „Nie pal przy mnie, proszę …” klasy 1 – 3.

 1. Celem głównym programu było:
 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów;
 • Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
 1. Cele szczegółowe programu:
  1. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich.
  2. Uświadomienie uczniom, że palenie tytoniu jest szkodliwe.
  3. Kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.
  4. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymy tytoniowego.

 

Organizatorzy programu:

- Główny Inspektorat Sanitarny

- Państwowy Inspektorat Sanitarny w Kamiennej Górze

 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Poszerzyli swoją wiedzę na temat szkodliwego dymu tytoniowego. Wykonali prace plastyczne, które zostały wywieszone na gazetce szkolnej, a także zostały przesłane do Sanepidu w Kamienne Górze.

W roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się IV edycja Programu.

Tekst: M. Auksztulewicz