Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

LEKCJA OTWARTA W PRACOWNI PRZYRODNICZEJ

W poniedziałek, 13 maja 2013 r. Członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody uczestniczyli w zajęciach w pracowni przyrodniczej w „kamiennogórskiej dwójce”, które poprowadziła pani Sylwia Czerwińska.

Podczas lekcji otwartej uczniowie  przypomnieli sobie  budowę mikroskopu cyfrowego oraz poznali zasady przygotowania preparatów mikroskopowych.

Na podstawie kart pracy przygotowali, a następnie przeprowadzili obserwacje mikroskopowe preparatów nietrwałych - samodzielnie wykonanych z komórek skórki liścia spichrzowego cebuli, a także preparatów trwałych.

Młodzi przyrodnicy prowadzili obserwacje przez tubę okularową, a następnie na ekranie monitora komputerowego, korzystając z programu Motic Play. Natomiast po obserwacji sporządzili dokumentację – rysunek wraz z opisem.

Zajęcia zakończyły się sprawdzeniem wiadomości za pomocą innowacyjnego systemu testowania TESTICO. Zaraz po teście wyniki zostały wyświetlone na tablicy interaktywnej.

Praktyczna lekcja przyrody pokazała, że mikroskopowanie jest dla uczniów niezwykle lubianym i fascynującym sposobem prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Zajęcia przeprowadzone w szkolnej pracowni przyrodniczej dostarczyły młodym przyrodnikom wielu wrażeń i przyczyniły się do podniesienia ich kompetencji przyrodniczych.

 

W zajęciach wykorzystano nowoczesny sprzęt pozyskany przez szkołę w 2011 roku w ramach projektu „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”.

Tekst. S. Czerwińńska
Foto: E. Skotarczak