Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Wspólna zabawa

17 maja 2013 r. w Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyła się dyskoteka dla klas 4-6.

Wszyscy uczniowie świetnie bawili się.

Tekst i foto: E. Wielocha