Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Spotkanie z pracownikami hospicjum

W naszej szkole gościliśmy pracowników Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu.

Poznaliśmy idee wolontariatu, warunki jakie należy spełnić, aby zostać wolontariuszem. Pracownicy Hospicjum zachęcali nas do współpracy, opowiedzieli o akcjach mających na celu pozyskanie funduszy dla chorych dzieci. Otrzymaliśmy pamiątkowe kartki, zakładki do książek, baloniki z logo hospicjum. 

Spotkanie zorganizowała koordynator akcji "Pola nadziei" w naszej szkole E.Wysoczańska.