Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Powiatowy Konkurs Muzyczny

11 maja odbył się w naszej szkole VI Powiatowy Konkurs „Wartości Narodowe w Muzyce Polskiej”. Udział wzięły zespoły ze szkół podstawowych z naszego powiatu i nie tylko.

Pierwsze miejsce zajęła szkoła ze Starych Bogaczowic, drugie - uczniowie z naszej placówki, a trzecie ekipa z Chełmska Śląskiego. Całą imprezę przygotował nasz Pan od muzyki - Damian Skorupiński – przy współpracy Pani Henryki Potoczek. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało bardzo szacowne jury. O stronę wizualną i techniczną zadbała niestrudzona Pani Dorota Jahołkowska. Rywalizacja, jak zwykle, była duża. Różnice punktowe między drużynami - niewielkie, ale zawsze jest tak, że ktoś musi wygrać. Wszystkie drużyny miały do wykonania 36 zadań, które dotyczyły m.in. życia i twórczości naszych największych kompozytorów: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki oraz Karola Szymanowskiego. Pan Damian starannie przygotował wszystkie pytania i zadbał o to, żeby łatwo nie było. Uczniowie musieli wykazać się także znajomością zapisu nut, rozpoznawaniem melodii, tańców oraz instrumentów. Była to wielka lekcja muzyki , ale także patriotyzmu. Imprezę uświetnił chór prowadzony przez Pana Skorupińskiego, który w pięknych, galowych strojach odśpiewał m.in. „Rotę” i „Mury”. Zmaganiom uczestników konkursu przyglądali się zaproszeni goście: Pan Graczyk, Pan Stanisław Szmajdziński oraz Panie Dyrektor naszej szkoły. Zwycięskie drużyny otrzymały wspaniałe nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali pamiątkami.

Teks: Joanna Szuba