Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

"Pamiętamy o tych którzy odeszli"

Wolontariusze, jak co roku, porządkują opuszczone groby.