Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Pierwsze sukcesy

"4-ki chłopców"


10 lutego 2012 r. - złoto w mieście

13 lutego 2012 r. - złoto w powiecie