Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Bieg po zdrowie

Szanowni Państwo!

Od stycznia 2017 r. we wszystkich klasach czwartych realizowany będzie program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Autorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży jest ważnym elementem ogólnych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. To proces długofalowy, którego efekty są rozłożone w czasie i mają wpływ zarówno na okres dzieciństwa czy dorastania, jak i dorosłego życia. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Przekazywanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw związanych z tym obszarem przyczynia się do zdrowego stylu życia, który uważany jest za główny czynnik wpływający na zdrowie człowieka.

Główny celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia są realizowane za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku grupy docelowej. Podczas lekcji są wykorzystywane obserwacje bezpośredniego otoczenia, których dokonują i które relacjonują uczestnicy programu. Uczniowie programu są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji i pomysłów. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywność.

 Informacje o programie znajdują się na stronie internetowej oraz Facebooku Głównego - Inspektoratu Sanitarnego.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW
https://www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan

 Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców  do oglądania oraz udostępniania filmów z ekspertami do nowego programu "Bieg po zdrowie"! Zachęcamy również do komentowania i dzielenia się opiniami :).

https://www.youtube.com/watch?v=zuCadM7qM-4
https://www.youtube.com/watch?v=4AGbYiCrdSI

https://www.youtube.com/watch?v=ZZK_KpBn_nI


Realizatorami programu są pedagodzy szkolni:
Katarzyna Sawicka: klasy 4a i 4f
Monika Auksztulewicz: klasy 4b i 4c

Autor: K. Sawicka

Galeria