Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

... jak się zachować?

Prawidłowe zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla uczniów klas 1-6”

 Współczesne wydarzenia pokazują, że nie ma kraju wolnego od zamachów terrorystycznych. Program edukacyjny pn.”ALFA” skierowany jest do dzieci i młodzieży woj. dolnośląskiego, jako realizacja założeń Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019. Kluczową kwestia dla realizacji programu jest edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w przypadku, gdy staną się oni uczestnikami zamachów. Projekt odpowiada na jeden z najważniejszych współcześnie problemów – terroryzm. Poruszając zagadnienia związane z zagrożeniem terrorystycznym, stanowi próbę wskazania w jaki sposób należy przygotować dzieci i młodzież do sytuacji potencjalnego zagrożenia. Projekt odpowiada na jeszcze jedną bardzo ważna kwestie – świadomości społecznej, która w ramach realizacji projektu pozwoli na zdobycie wiedzy i doświadczeń z zakresu przedmiotowej tematyki. Brak takich informacji prowadzi do paniki, zwiększonego zagrożenia, a tym samym braku ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

W dniu 20.01.2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji st. sierż. p. Anną Słowińską, która  miała na celu przygotować uczniów w wieku 7 -12 lat, do prawidłowych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, byli bardzo zainteresowani tematem, odpowiadali na zadawane pytania i w nagrodę otrzymywali symboliczne upominki – opaski na rękę z napisem „STOP TERRORYZMOWI”.

 - Po spotkaniu dzieci znają odpowiednie zachowania, z których umieją skorzystać w sytuacji zagrożenia;

- Wiedzą, że w czasie codziennej działalności i zabawy powinni być uważni;

- Potrafią poinformować odpowiednie osoby o zaistniałym zagrożeniu;

- Podporządkowują się służbom ratowniczym w przypadku działań interwencyjnych.

Autor: Koordynator Monia Auksztulewicz