Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW KLAS 1-6

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ...”

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

W naszej szkole w maju 2016r. zakończyły się dwa  ogólnopolskie programy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób odtytoniowych „Nie pal przy mnie, proszę...” dla uczniów klas 1-3 i „ Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas 4-5.

Programy zostały zrealizowane w wybranych klasach 1-6. Głównym celem  było zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Podobnie jak w ubiegłym roku koordynator programu pedagog szkolny Monika Auksztulewicz przeprowadziła działania edukacyjne metodą warsztatową. W działaniach edukacyjnych zostały wykorzystane materiały edukacyjne, plakaty, ulotki.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Byli aktywni, otwarci, zagadnienie nikotynizmu nie było im obce. Posiadają dużą wiedzę dotyczącą  negatywnego wpływu palenia nikotyny na zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawozdania i zdjęcia prac plastycznych  z realizowanych programów zostały  przekazane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Kamiennej Górze.

 Wszystkim uczniom gratuluję i dziękuję za współpracę.

 Koordynator programu

pedagog szkolny

 Monika Auksztulewicz

Autor: M. Auksztulewicz