Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wykomiksuj się z dopalaczy

W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 pt. „Wykomiksuj się z dopalaczy”.

Celem konkursu było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.

Wszyscy uczniowie, którzy wykonali prace plastyczne otrzymali punkty dodatnie, a nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wręczone w styczniu na apelach podsumowujących.

Wszystkim uczniom gratulujemy i dziękujemy!

 

Autor: M. Auksztulewicz i K. Sawicka

Galeria