Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

„O ochronie przyrody słów kilka….”

W piątek, 23 października 2015r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w regionalnej lekcji przyrodniczej pt. „Ochrona przyrody w powiecie kamiennogórskim”.

Podczas spotkania młodzi przyrodnicy poznawali formy ochrony przyrody występujące na terenie naszego powiatu: rezerwaty przyrody nieożywionej („Kruczy Kamień” koło Lubawki oraz „Głazy Krasnoludków” koło Gorzeszowa), Rudawski Park Krajobrazowy, Obszary  „Natura 2000” (cztery Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk i dwa Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków), pomniki przyrody (72 drzewa i 3 formy skalne) oraz gatunkową ochronę roślin, zwierząt i grzybów.

Lekcję przyrodniczą poprowadził pan Jerzy Rubach - Instruktor Ochrony Przyrody.

Autor: E. Skotarczak