Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

„CHCĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ŻYĆ – VI edycja”

REALIZACJA PROGRAMU Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

CHCĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ŻYĆ – VI edycja”

 Wrzesień 2022r.

Program z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży został zrealizowany w roku szkolnym we wrześniu 2022r.  przy współpracy Instruktora Terapii Uzależnień p. Krzysztofem Matusiakiem.

Co roku dla każdej klasy realizowany jest kolejny moduł zajęć. Zajęcia nie powtarzają się.

Cele programu:

- Wyposażenie młodzieży w konkretne umiejętności intra psychiczne i interpersonalne

Rozumienie siebie i własnych uczuć

- Wyrażanie uczuć

- Komunikowanie się szczególnie w grupie rówieśniczej

- Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

- Dostarczenie wiedzy na temat genezy i istoty uzależnień

- Podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów

- Budowanie systemu wartości

Uwagi o  metodach i sposobach realizacji:

Odbiorcami programu byli uczniowie klas IV - VIII

Zajęcia były prowadzone metodami i technikami aktywizującymi

- Elementy pedagogiki i zabawy

- Wizualizacja – praca w zespołach i małych grupach

- Prezentacja filmu

W ramach programu przeprowadzonych zajęć odbyło się:

* Po 2 godziny zajęć z uczniami klas 4-ych;

* Po 3 godziny zajęć z uczniami klas 5, 6,7  i 8-ch.

Uzależnienia chemiczne – substancje – legalne i nielegalne

Polskie prawo wobec narkotyków i dopalaczy

„Mechanizmy uzależnień” – zachowania, które uzależniają (Internet, gry komputerowe i inne)

„Uzależnienia behawioralne – Cyberprzemoc”

Przemoc - ofiara przemocy”, świadek przemocy i sprawca przemocy Cyberprzemoc, skutki psychologiczne hejtu.

Polskie prawo karne i cywilne wobec hejtu.

„Portale społecznościowe” – zagrożenia w sieci. Hazard.

Pandemia – wpływ zdalnego nauczania, na nadużywanie Internetu i urządzeń z nim powiązanych.

Na spotkaniu z klasami IV- mi dzieci omówiły straty wynikające z uzależnienia w obszarach zdrowia psychicznego, fizycznego, psychologicznego i społecznego. Poznały poszczególne obszary, które są niszczone przez uzależnienie.

            W programie udział wzięło 20 klas (4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5d, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f) - łączna liczba uczniów 381.

            Uczniowie i nauczyciele z  ogromnym zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących środków psychoaktywnych i uzależnień. Brali czynny udział w zajęciach .

            Docenili interesującą formę zajęć, profesjonalizm prowadzącego, możliwość swobodnego wypowiadania się i wyjaśniania wszelkich nurtujących ich pytań i wątpliwości.

Uczniowie wyszli z zajęć pełni wrażeń i przemyśleń dotyczących zdrowego stylu życia.

 

Współorganizator programu:

Monika Auksztulewicz