Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

"Wszech-świat pełen jest magicznych zjawisk (...)"

Dziękuję za nieocenioną pomoc w realizacji projektu p. Marcie Malich i p. Staszkowi Poskonce. Projekt powstał przy wsparciu Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły.       

Zapraszam do obejrzenia galerii Pocałunek