Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Śpiewaliśmy dla Niepodległej

8 listopada, kto żyw pospieszył na boisko szkolne, by uczcić swym śpiewem 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. …i zaśpiewaliśmy pieśni nasze, legionowe, polskie – pięknie, głośno!!! Zaczęliśmy od hymnu państwowego, później odśpiewaliśmy „My, pierwsza brygada”, „Jak szło wojsko…”. 

Obowiązkowo wystąpić musiała pieśń „Rozkwitały pąki białych róż” i na koniec, oczywiście, „Przybyli ułani pod okienko”. Naszą szkolną gromadę muzycznie wspierały Pani Anna Kosturek oraz Pani Karolina Ryter-Kmak. Jak to ze Świętem Niepodległości onegdaj bywało, przypomnieli nam uczniowie klasy 8a. Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Śpiewamy dla Niepodległej” uświetnili zaproszeni goście: Pan Adam Blicharski- zastępca Burmistrza Kamiennej Góry oraz Przewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra- Pan Janusz Jarosz. Za pozytywną energię, zaangażowanie i piękną postawę patriotyczną należą się całej społeczności szkolnej ogromne brawa.

Oby duch śpiewaczy w Narodzie nie ginął- tego życzą sobie i wszystkim Rodaczkom oraz Rodakom organizatorzy: Joanna Szuba i Anna Wnuk

Autor: foto: G. Tomaszewski