Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Różni, ale równi

Poszanowanie praw ...

godność ...

dyskryminacja ...

wartość człowieka ...

odmienność wynikającej

ze stopnia sprawności fizycznej oraz intelektualnej ...

płci ...

wyznania ...

różnic światopoglądowych ...

pochodzenia czy koloru skóry ...

Autor: DJ