Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

DBI w jedynce

5 lutego 2019 r. to obchodzony w całej Europie Dzień Bezpiecznego Internetu 2019. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

W naszej szkole obchody te miały charakter długofalowy - podejmowane były działania zarówno informacyjne jak i profilaktyczne. 

Na szkolnych korytarzach zostały rozwieszone informatory dotyczące przestępstw i niebezpieczeństw, jakie mogą nas spotkać przez niewłaściwe użytkowanie Internetu. Przygotowana została również tablica informacyjna z ostrzeżeniami przed możliwymi zagrożeniami oraz wskazówkami jak należy postępować, by być bezpiecznym w Sieci.

Pedagodzy szkolni oraz nauczyciele informatyki przeprowadzili w klasach 1-8 lekcje profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w Sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. nauczyciele informatyki oraz pedagodzy szkolni zostały

W szkole w ramach realizacji projektu „Jutro zaczyna się dziś” realizowane są 18 godzinne kursy TIK, przeznaczone dla chętnych uczniów klas 1-8 , które swoją tematyką również obejmują m. in. bezpieczeństwo w sieci.

Autor: K. Sawicka

Galeria