Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wolontariusze dziękują za pomoc

 Dzięki hojności, rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły podczas zbiórki, która odbyła się 3 września, udało się zebrać kwotę 711,86 zł.
Kwota w całości została przekazana potrzebującym rodzinom z Pisarzowic.            

W imieniu rodzin DZIĘKUJEMY Uśmiech

Autor: E. Nieczyperowicz

Galeria