Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

6f w Karpaczu

W piątek, 6 kwietnia 2018 roku uczestniczyliśmy w zajęciach, które przeprowadziła edukatorka Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu - Pani Aleksandra Trytek. 

Na podstawie unikatowej mapy na podłodze, wykonanej w formie mozaiki poznawaliśmy budowę geologiczną Karkonoszy. Zdobytą wiedzę wykorzystaliśmy w praktyce. Pracując w 2-osobowych zespołach rozpoznawaliśmy poszczególne skały i zapisywaliśmy je na mapie geologicznej Wschodnich Karkonoszy. W Sali warsztatowej doskonaliliśmy umiejętność posługiwania się mikroskopami stereoskopowymi oglądając wybrane „Skarby Gór Olbrzymich”. Następnie udaliśmy się do „Hotelu Gołębiewski” na spektakl pt. Lew, czarownica i stara szafa”. Zadowoleni, pełni wrażeń i nowych doświadczeń wróciliśmy do Kamiennej Góry.

Autor: E. Skotarczak

Galeria