Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program profilaktyczny

Od stycznia 2018 r. we wszystkich klasach czwartych realizowany będzie program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Autorem programu jest Główny Inspektorat Samitarny.

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży jest ważnym elementem ogólnych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. To proces długofalowy, którego efekty są rozłożone w czasie i mają wpływ zarówno na okres dzieciństwa czy dorastania, jak i dorosłego życia. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Przekazywanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw związanych z tym obszarem przyczynia się do zdrowego stylu życia, który uważany jest za główny czynnik wpływający na zdrowie człowieka.

Główny celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia są realizowane za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku grupy docelowej. Podczas lekcji są wykorzystywane obserwacje bezpośredniego otoczenia, których dokonują i które relacjonują uczestnicy programu. Uczniowie programu są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji i pomysłów. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywność.

Informacje o programie znajdują się na stronie internetowej oraz Facebooku Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW

https://www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan

 Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców  do oglądania oraz udostępniania filmów z ekspertami do nowego programu "Bieg po zdrowie"! Zachęcamy również do komentowania i dzielenia się opiniami :).

https://www.youtube.com/watch?v=zuCadM7qM-4

https://www.youtube.com/watch?v=4AGbYiCrdSI

https://www.youtube.com/watch?v=ZZK_KpBn_nI

Realizatorami programu są pedagodzy szkolni:
Katarzyna Sawicka: klasy 4d, 4e, 4f
Monika Auksztulewicz: klasy 4a, 4b, 4c

Autor: K. Sawicka

Galeria