Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Programy profilaktyki palenia tytoniu dla klas 1 - 7

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ...”

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

W naszej szkole od października 2017r do maja 2018 r. trwają dwa ogólnopolskie programy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób odtytoniowych. „Nie pal przy mnie, proszę...” dla uczniów klas 1-3 i „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas 4-7.

Programy będą realizowane w wybranych klasach 1-7. Głównym celem jest zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Koordynator programu prowadzi działania edukacyjne metodą warsztatową. W działaniach edukacyjnych są wykorzystane materiały edukacyjne, plakaty, ulotki pozyskane z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Kamiennej Górze. Uczniowie będą mogli wykazać się swoją wiedzą na zajęciach profilaktycznych, za co otrzymają punkty dodatnie, nagrody i upominki za wykonanie prac plastycznych.

Koordynator programów
pedagog szkolny

 mgr Monika Auksztulewicz

 

Autor: M. Auksztulewicz

Galeria