Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA

QLTURA JEST QL”

 W roku szkolnym 2016/2017, z inicjatywy pani Moniki Auksztulewicz i pani Anny Szewczyk, nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Szkoła dobrego wychowania”. Tytuł naszego szkolnego projektu brzmiał: „QLTURA JEST QL”.

Celem projektu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze.

Szkoły przystępujące do konkursu zobowiązały się do wykonania pięciu spośród siedmiu zaproponowanych zadań, które oceniło warszawskie jury w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła dobrego wychowania” było uzyskanie co najmniej 80% punktów.

 Pogadanki

Realizacja zadań konkursowych rozpoczęła się od pogadanek we wszystkich klasach IV-VI pt. „Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania”. Dotyczyły one dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Następnie uczniowie wykonali wspaniałe prace plastyczne, które zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.

 Konkurs wiedzy „Mistrz savoir vivre”

W ramach prowadzonych działań odbył się dwuetapowy konkurs dla klas IV-VI na temat savoir vivre. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania oraz znajomości zasad dobrych manier na co dzień, kształtowanie życzliwych postaw wobec koleżanek i kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły. Pierwszy etap konkursu polegał na wykazaniu się wiedzą i rozwiązaniu zadań testowych. Test składał się z 33 pytań wielokrotnego wyboru, rozwiązywało go po 5 reprezentantów z każdej klasy, czyli 70 osób. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 32 uczniów.

W etapie finałowym, który odbył się 11 maja 2017r., uczniowie również pisali test przygotowany przez organizatorki. Składał się on z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z jego rozwiązaniem, wykazując się znajomością zasad dobrego wychowania. Pozwoliło to wyłonić mistrza i wicemistrza savoir-vivre oraz przyznać trzy wyróżnienia.

Tytuł „Mistrza savoir vivre” otrzymała Marianna Czyż z klasy 5a, wicemistrzem został Korneliusz Olszewski z klasy 4f, wyróżnienia otrzymały: Dominika Plata (5c), Martyna Krzymińska (6b) i Anna Kulas (4f).

 Konkurs literacki „Moje zachowanie świadczy o mnie”

Zadanie to zrealizowano, organizując szkolny konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI. Do konkursu przystąpiło 140 osób. Prace były pomysłowe i kreatywne. Jury przyznało trzy nagrody główne i 5 wyróżnień.

I - Klaudia Kubacka kl. 6c, II - Tomasz Morański kl. 4b, III - Laura Gęborys kl. 5f

wyróżnieni: Karolina Auksztulewicz 6f, Maja Kicmal 5b, Amelia Wielocha 6d, Patryk Olczak 5f, Maria Oleksy 5b

 Plakat „Mój wygląd świadczy o mnie” 

W ramach tego zadania uczniowie przygotowali plakaty na podany temat, technika wykonania była dowolna. Jury oceniało formę graficzną, pomysłowość, estetykę wykonania pracy oraz wkład włożony w jej wykonanie. Spośród wielu prac wybrano 21 najciekawszych, które zostały wyeksponowane w holu głównym szkoły.

 Kurs „Szkoła dobrego wychowania

W ramach tego zadania pani pedagog Monika Auksztulewicz oraz nauczycielka języka polskiego pani Anna Szewczyk w okresie od 5 maja do 15 grudnia 2016 brały udział w kursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie metodą e-learning, który ukończyły z wynikiem pozytywnym. To zadanie było obowiązkowe dla każdej szkoły przystępującej do konkursu.

 Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:

1. Utrwalili wiedzę na temat standardów dobrego zachowania.

2. Zauważyli, że to, jak się zachowujemy, świadczy o nas samych.

3. Nauczyli się zwracać szczególną uwagę na swój ubiór, słownictwo oraz postawę wobec osób dorosłych i rówieśników.

4. Poznali zagrożenia wynikające z wpływu różnych środowisk na zachowanie młodego człowieka.

 Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wykorzystają w praktyce zdobyte umiejętności i będą potrafili właściwie zareagować w różnych sytuacjach życia codziennego.