Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

"Nie pal przy mnie proszę ..."

PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW KLAS 1-6

 „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ...”
„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

         W naszej szkole w maju 2017r. zakończyły się dwa ogólnopolskie programy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób odtytoniowych „Nie pal przy mnie, proszę...” dla uczniów klas 1-3 i „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas 4-6. Programy zostały zrealizowane w wybranych klasach 1-6. Głównym celem było zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Podobnie jak w ubiegłym roku koordynator programu przeprowadziła działania edukacyjne metodą warsztatową.

W działaniach edukacyjnych zostały wykorzystane materiały edukacyjne, plakaty, ulotki.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Byli aktywni, otwarci, zagadnienie nikotynizmu nie było im obce. Posiadają dużą wiedzę dotyczącą negatywnego wpływu palenia nikotyny na zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawozdania i zdjęcia prac plastycznych z realizowanych programów zostały przekazane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Kamiennej Górze.

 Wszystkim uczniom dziękuję za współpracę.

 Koordynator programu
pedagog szkolny
Monika Auksztulewicz