Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze

Program profilaktyczny

PROGRAM Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
CHCĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ŻYĆ – II edycja”
maj 2017 r.

Program z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży został zrealizowany w roku szkolnym 2016/2017 we współpracy z Instruktorem Terapii Uzależnień p. Krzysztofem Matusiakiem.

Cele programu:

- Wyposażenie młodzieży w konkretne umiejętności intra psychiczne i interpersonalne

Rozumienie siebie i własnych uczuć

- Wyrażanie uczuć

- Komunikowanie się szczególnie w grupie rówieśniczej

- Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

- Dostarczenie wiedzy na temat genezy i istoty uzależnień

- Podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów

- Budowanie systemu wartości

Uwagi o metodach i sposobach realizacji:

Odbiorcami programu byli uczniowie klas IV – VI.

Zajęcia były prowadzone metodami i technikami aktywizującymi:

- Elementy pedagogiki i zabawy

- Drama

- Wizualizacja – praca w zespołach i małych grupach

- prezentacja filmu

Program obejmował 3 godziny zajęć w klasach V i VI oraz 2 godziny zajęć w klasach IV.

        Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących środków psychoaktywnych i uzależnień. Brali czynny udział w zajęciach warsztatowych. Docenili interesującą formę zajęć, profesjonalizm prowadzącego, możliwość swobodnego wypowiadania się i wyjaśniania wszelkich nurtujących ich pytań i wątpliwości. Uczniowie wyszli z zajęć pełni wrażeń i przemyśleń dotyczących zdrowego stylu życia.

Współorganizator programu:

pedagog szkolny

  Monika Auksztulewicz